روش پرداخت اقساط تسهیلاتی که آموزشیار را برای دانشجویان تقسیط کرده

۲۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۱۲

روش پرداخت اقساط تسهیلاتی که آموزشیار شهریه را برای دانشجویان در سه قسط پانزدهم آذر،دی و بهمن تقسیط نموده است