طریقه ثبت نام بسیج دانشجویی در زمان محدودیت های کرونا

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۰۱

با توجه به محدودیتهای کرونایی دانشجویانی که تمایل دارند
 عضو بسیج دانشجوی دانشگاه شوند
از دو طریق میتوانند اقدام نمایند:
بادر دست داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و یک قطعه عکس به دفتر بسیج دانشجویی شهرستان فسا واقع در سه راه بیمارستان، جنب خانه تئاتر اداره ارشاد فسا مراجعه نمایند و
یا نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و شماره تماس خود را به شماره ۰۹۳۶۹۶۵۱۷۱۰ ارسال نمایند تا هماهنگی لازم جهت عضویت صورت پذیرد و ضمن فعالیت در بسیج دانشجویی دانشگاه از مزایا و خدمات بسیج نیز بهره مند گردید.